رنگ ها در اصطلاحات انگلیسی و ضرب المثل ها

Posted on Leave a comment

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها رنگ ها در اصطلاحات انگلیسی و زبان محاوره بسیار پر کاربرد هستند. در انگلیسی اصطلاحات بسیاری وجود دارند که در آنها از رنگ ها استفاده شده است. در زیر اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها با معنی فارسی و انگلیسی و همچنین مثال برای […]

فعل کمکی ought to

فعل کمکی ought to – آموزش گرامر زبان انگلیسی

Posted on Leave a comment

فعل کمکی Ought to از فعل کمکی ought to برای توصه کردن و نصیحت کردن استفاده می شود. بعلاوه ought to برای بیان فرضیات یا انتظارات و همچنین برای بیان احتمال قوی داشتن نیز استفاده می شود، در مواردی که انتظار چیزی می رود معمولا فرد مورد نظر لیاقت و […]